Minecraft

38 loại phù phép trong Minecraft – Phần 2

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Nhiều loại phù phép không thể kết hợp với nhau để tránh tạo ra những vũ khí quá mức bá đạo phá vỡ cân bằng trong game. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng lệnh (hoặc chương trình của bên thứ ba) vẫn có thể kết hợp hiệu quả những phù phép này với nhau.

Bạn cũng có thể dùng lệnh để tăng cấp của phù phép cao hơn “cấp độ tối đa” khi chơi sinh tồn, ví dụ như Nhặt V chẳng hạn. Tất cả những phần này sẽ có hướng dẫn riêng ở bài viết khác nhé.

II Các loại phù phép

Phù phép cho giáp và vũ khí

9. Bảo vệ (Protection)

Cấp độ tối đa: IV

Vật phẩm: Bộ giáp (áo, mũ, quần, ủng), Mai rùa, Khiên.

Công dụng: Làm giảm sát thương chung. Mỗi cấp giảm 4%, tối đa giảm 80% (các bộ phận của bộ giáp được cộng dồn, đủ 80% sẽ không tăng nữa).

Lưu ý:

 • Phù phép này không thể bảo vệ bạn khi: Rơi khỏi thế giới, lệnh kill, đói chết.
 • Không thể dùng chung với Bảo vệ khỏi lửa, Bảo vệ khỏi vụ nổ, Bảo vệ khỏi vật bắn ra (có thể kết hợp với Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi).

10. Bảo vệ khỏi lửa (Fire Protection)

Cấp độ tối đa: IV

Vật phẩm: Bộ giáp (áo, mũ, quần, ủng), Mai rùa, Khiên.

Công dụng:

 • Làm giảm sát thương do cháy và thời gian cháy.
 • Mỗi cấp giảm 8% sát thương do cháy, tối đa giảm 80% sát thương (các bộ phận của bộ giáp được cộng dồn, đủ 80% sẽ không tăng nữa).
 • Khi bạn mặc nhiều mảnh giáp, thời gian cháy giảm tính theo cấp cao nhất (không cộng dồn).

Lưu ý: Không thể dùng chung với Bảo vệ, Bảo vệ khỏi vụ nổ, Bảo vệ khỏi vật bắn ra (có thể kết hợp với Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi).

11. Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi (Feather Falling)

Cấp độ tối đa: IV

Vật phẩm: Ủng.

Công dụng:

 • Làm giảm sát thương do rơi từ trên cao. Mỗi cấp giảm 12% sát thương, cộng dồn với Bảo vệ, tối đa giảm 80% (các bộ phận của bộ giáp được cộng dồn, đủ 80% sẽ không tăng nữa).
 • Làm giảm sát thương khi sử dụng Ngọc Ender.

12. Bảo vệ khỏi vụ nổ (Blast Protection)

Cấp độ tối đa: IV

Vật phẩm: Bộ giáp (áo, mũ, quần, ủng), Mai rùa.

Công dụng:

 • Làm giảm sát thương và khả năng bị bật lùi do nổ.
 • Mỗi cấp giảm 8% sát thương do nổ, tối đa giảm 80% (các bộ phận của bộ giáp được cộng dồn, đủ 80% sẽ không tăng nữa).
 • Khi bạn mặc nhiều mảnh giáp, bật lùi giảm tính theo cấp cao nhất (không cộng dồn). Tuy nhiên, bản phải có Bảo vệ khỏi vụ nổ VII trở lên và đứng gần vụ nổ mới bắt đầu có tác dụng.

Lưu ý: Không thể dùng chung với Bảo vệ, Bảo vệ khỏi lửa, Bảo vệ khỏi vật bắn ra (có thể kết hợp với Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi).

13. Bảo vệ khỏi vật bắn ra (Projectile Protection)

Cấp độ tối đa: IV

Vật phẩm: Bộ giáp (áo, mũ, quần, ủng), Mai rùa.

Công dụng: Làm giảm sát thương do bị bắn, ví dụ như mũi tên, đinh ba (ném), quả cầu lửa,… Mỗi cấp giảm 8%, tối đa giảm 80% (các bộ phận của bộ giáp được cộng dồn, đủ 80% sẽ không tăng nữa).

Lưu ý: Không thể dùng chung với Bảo vệ, Bảo vệ khỏi vụ nổ, Bảo vệ khỏi lửa (có thể kết hợp với Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi).

14. Hô hấp (Respiration)

Cấp độ tối đa: III

Vật phẩm: Mũ, Mai rùa.

Công dụng: Kéo dài thời gian thở dưới nước thêm 15 giây cho mỗi cấp độ.

15. Đào nhanh dưới nước (Aqua Affinity)

Cấp độ tối đa: I (có thể có cấp cao hơn khi dùng lệnh, không tăng hiệu quả)

Vật phẩm: Mũ, Mai rùa.

Công dụng: Tăng tốc độ khai thác dưới nước.

16. Gai (Thorns)

Cấp độ tối đa: III (có thể có cấp cao hơn nếu dùng câu lệnh, vẫn tăng hiệu quả)

Vật phẩm: Bộ giáp (áo, mũ, quần, ủng), Mai rùa.

Công dụng: Có level × 15% cơ hội gây sát thương 1-4 máu cho kẻ tấn công người mặc (mỗi cấp tăng 15%). Cơ hội tối đa 100% khi đạt cấp 7. Nếu cấp độ của Gai vượt quá 10, nó sẽ gây ra sát thương bằng level – 10 máu.

17. Sải bước dưới nước (Depth Strider)

Cấp độ tối đa: III (có thể có cấp cao hơn nếu dùng câu lệnh, không tăng hiệu quả).

Vật phẩm: Ủng.

Công dụng: Tăng tốc độ di chuyển dưới nước. Mỗi cấp độ giảm lượng nước làm chậm người chơi đi 1/3. Đến cấp 3 của phù phép, người chơi có thể di chuyển dưới nước nhanh như đi bộ trên cạn.

Lưu ý: Không thể dùng chung với Chân lạnh.

18. Chân lạnh (Frost Walker)

Cấp độ tối đa: II

Vật phẩm: Ủng.

Công dụng:

 • Làm đóng băng mặt nước khi di chuyển trên chúng.
 • Băng này không khai thác được và rất nhanh sẽ tan chảy. Băng lâu tan hơn khi không có ánh sáng Mặt Trời.
 • Không bị sát thương khi đi trên Khối dung nham Lửa trại.

Lưu ý:

 • Không thể dùng chung với Sải bước dưới nước.
 • Đây là phù phép quý, không thể có được từ Bàn phù phép.

19. Tốc độ linh hồn (Soul Speed)

Cấp độ tối đa: III

Vật phẩm: Ủng.

Công dụng: Tăng tốc độ người chơi khi đi trên Đất linh hồnCát linh hồn. Lần lượt tăng 2,5% (level 1), 15% (level 2), 27,5% (level 3) tốc độ so với bình thường khi đi trên Đất (Cát) linh hồn.

Lưu ý:

 • Không thể dùng chung với Sải bước dưới nước.
 • Đây là phù phép quý, không thể có được từ Bàn phù phép. Có thể tìm thấy chúng trong các rương của Tàn tích pháo đài hoặc trao đổi với Piglin để nhận được.

20. Sắc bén (Sharpness)

Cấp độ tối đa: V

Vật phẩm: Kiếm, Rìu.

Công dụng: Tăng thêm sát thương bằng 0.5 × level + 0.5 (tăng thêm 1 sát thương ở level 1, các cấp độ tiếp theo tăng 0,5 sát thương).

Lưu ý: Không thể dùng chung với Hại thây ma, Hại loài chân đốt.

21. Hại thây ma (Smite)

Cấp độ tối đa: V

Vật phẩm: Kiếm, Rìu.

Công dụng: Tăng thêm sát thương đối với mob bất tử ví dụ như: Bộ xương, Thây ma và các biến thể của chúng,… Mỗi cấp tăng thêm 2,5 sát thương cho mỗi đòn đánh.

Lưu ý: Không thể dùng chung với Sắc bén, Hại loài chân đốt.

22. Hại loài chân đốt (Bane of Arthropods)

Cấp độ tối đa: V

Vật phẩm: Kiếm, Rìu.

Công dụng:

 • Tăng sát thương đối với các mob chân đốt như: Nhện, Nhện hang, Ong,… Mỗi cấp tăng thêm 2,5 sát thương cho mỗi đòn đánh.
 • Ngoài ra, gây thêm hiệu ứng Chậm chạp IV cho chúng, với thời gian ngẫu nhiên từ 1 đến 1,5 giây ở cấp 1, tăng thời gian tối đa 0,5 giây mỗi cấp, tối đa 3,5 giây với Hại loài chân đốt V.

Lưu ý: Không thể dùng chung với Sắc bén, Hại thây ma.

23. Đánh bật lùi (Knockback)

Cấp độ tối đa: II

Vật phẩm: Kiếm.

Công dụng: Khi đánh, khiến đối thủ giật lùi về phía sau. Mỗi cấp độ tăng 3 khối.

24. Gây cháy (Fire Aspect)

Cấp độ tối đa: II

Vật phẩm: Kiếm.

Công dụng:

 • Làm mục tiêu bị cháy. Mỗi cấp thêm 4 giây cháy. Tương ứng, nhận thêm 3 sát thương (cấp 1) và 7 sát thương (cấp 2).
 • Khi mob cháy chết sẽ rơi ra thịt chín.

Lưu ý: Mob miễn dịch với lửa và dung nham cũng sẽ miễn dịch với phù phép này.

25. Nhặt (Looting)

Cấp độ tối đa: III (có thể có cấp cao hơn nếu dùng câu lệnh, vẫn tăng hiệu quả, có thể gây lag)

Vật phẩm: Kiếm.

Công dụng: Mỗi cấp độ sẽ tăng số lượng vật phẩm nhiều nhất có thể rơi ra thêm 1. Cùng với đó, những vật phẩm hiếm sẽ tăng khả năng rơi ra.

26. Quét cạnh (Sweeping Edge)

Cấp độ tối đa: III (có thể có cấp cao hơn nếu dùng câu lệnh, vẫn tăng hiệu quả)

Vật phẩm: Kiếm.

Công dụng: Làm tăng sát thương cho mỗi mob của đòn đánh quét (đòn đánh nhiều mục tiêu) lên 50% (level 1), 67% (level 2), 75% (level 3) sát thương của thanh kiếm.

27. Sức mạnh (Power)

Cấp độ tối đa: V

Vật phẩm: Cung.

Công dụng: Sức mạnh làm tăng 50% sát thương ở cấp 1, và mỗi cấp sau tăng 25% sát thương cộng dồn.

28. Bật lùi (Punch)

Cấp độ tối đa: II

Vật phẩm: Cung.

Công dụng: Khi tấn công, khiến đối thủ bị bật lùi 3 khối mỗi cấp (giống Đánh bật lùi nhưng dùng cho Cung).

29. Lửa (Flame)

Cấp độ tối đa: I (có thể cao hơn nếu dùng câu lệnh, nhưng không tăng sức mạnh)

Vật phẩm: Cung.

Công dụng:

 • Mũi tên sẽ bốc cháy khi được bắn ra, làm mob cháy, gây 4 sát thương trong 5 giây.
 • Mũi tên bốc cháy này chỉ gây ảnh hưởng với người chơi, mob, TNT, lửa trại.

Lưu ý: Mất tác dụng khi bắn qua nước hoặc mưa.

30. Vô hạn (Infinity)

Cấp độ tối đa: I (có thể cao hơn nếu dùng câu lệnh, nhưng không tác dụng)

Vật phẩm: Cung.

Công dụng: Có thể bắn tên không giới hạn với ít nhất một Mũi tên trong kho đồ

Lưu ý:

 • Không thể dùng chung với Sửa chữa.
 • Không có tác dụng với mũi tên được tẩm thuốc.
 • Có thể phù phép cho nỏ nếu dùng câu lệnh.

31. Lòng trung thành (Loyalty)

Sách được phù phép Lòng trung thành - Phù phép trong Minecraft
Sách được phù phép Lòng trung thành

Cấp độ tối đa: III

Vật phẩm: Đinh ba.

Công dụng: Khiến Đinh ba trở lại với chủ nhân sau khi ném. Tốc độ quay về phụ thuộc vào level và khoảng cách. Level 1 mất ba giây để quay lại hơn mười khối, trong khi level 3 sẽ mất một giây cho mỗi mười khối.

Lưu ý: Lòng trung thành không thể phù phép chung với Sóng dữ cho dù là dùng lệnh.

32. Xiên vào da thịt (Impaling)

Cấp độ tối đa: V

Vật phẩm: Đinh ba.

Công dụng: Gây thêm 2,5 sát thương cho mỗi đòn đánh. Chỉ có tác dụng với mob dưới nước như: Cá heo, Giám hộ, Giám hộ cao niên, Rùa, cá các loại… trừ Kẻ đuối nước (vì chúng là mob bất tử).

33. Sóng dữ (Riptide)

Cấp độ tối đa: III

Vật phẩm: Đinh ba.

Công dụng: Cho phép người chơi dùng Đinh ba như phương tiện di chuyển. Công thức cho số khối mà chiếc Đinh ba ném cho người dùng là (6 × level) + 3 khi ở dưới mưa, tuyết hoặc đứng trên nước và (4 × level) + 3 khi ở dưới nước.

Lưu ý: Sóng dữ không thể phù phép chung với Lòng trung thànhChớp điện cho dù là dùng lệnh.

34. Chớp điện (Channeling)

Đinh ba với phù phép Chớp điện - Phù phép trong Minecraft
Đinh ba với phù phép Chớp điện

Cấp độ tối đa: III

Vật phẩm: Đinh ba.

Công dụng: Chớp điện triệu hồi một tia chớp đánh mob (hoặc người chơi) bị trúng Đinh ba (ném). Mob phải đang ở ngoài trời mưa bão và không ở dưới nước thì mới có tác dụng.

Lưu ý:

 • Nhờ vào Chớp điện, bạn có thể biến Creeper thành Creeper điện, Dân làng thành Phù thủy,…
 • Chớp điện không thể dùng chung với Sóng dữ cho dù là dùng lệnh.

35. Mưa tên (Multishot)

Cấp độ tối đa: I

Vật phẩm: Nỏ.

Công dụng: Nỏ có phù phép Mưa tên có khả năng bắn ra 3 mũi tên mỗi lần bắn. Các mũi tên bay theo 3 hướng khác nhau cách nhau 10 ° theo chiều ngang.

Lưu ý:

 • Mỗi lần sử dụng tốn 3 điểm độ bền thay vì 1.
 • Mưa tên không thể dùng chung với Xuyên thủng.

36. Nạp nhanh (Quick Charge)

Cấp độ tối đa: III (Cao nhất là cấp 5 nếu dùng lệnh, cao hơn làm Nỏ không nạp nữa)

Vật phẩm: Nỏ.

Công dụng: Thời gian nạp giảm 0,25 giây với mỗi cấp độ, tối đa giảm 0,75 giây (cấp 3).

37. Xuyên thủng (Piercing)

Cấp độ tối đa: IV

Vật phẩm: Nỏ.

Công dụng:

 • Cho phép bắn xuyên vật thể, mỗi cấp tăng thêm 1 thực thể có thể xuyên qua.
 • Mũi tên bắn ra có thể lấy lại.
 • Có thể bỏ qua Khiên ngay cả khi chúng đang chặn.

Lưu ý: Xuyên thủng không thể dùng chung với Mưa tên.

38. Lời nguyền ràng buộc (Curse of Binding)

Cấp độ tối đa: I

Vật phẩm: Bộ giáp, Cánh cứng, Đầu lâu các loại, Bí ngô được khắc, Mai rùa.

Công dụng: Khi trang bị vật phẩm có lời nguyền sẽ không thể lấy ra được. Trừ khi bạn chết, gian lận hoặc vật phẩm hết độ bền thì mới thoát khỏi lời nguyền. Cái này chắc chủ yếu đi troll người chơi khác thôi. 😂😂

Lưu ý: Dù là lời nguyền, nhưng nó cũng là một loại phù phép quý.


Đóng góp cho bài viết tại đây

0 0 vote
Article Rating

Thích code, thích game, thích chia sẻ và thích làm những điều mới mẻ trên chính chiếc laptop của mình và ... à nhiêu đó thôi. 😄😄

Đăng ký
Thông báo khi
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Tôi rất thích suy nghĩ của bạn, hãy viết nó ở đâyx
()
x