Chuyên mục

Ứng dụng

Chuyên mục

Ứng dụng là một thuật ngữ rút ngắn của “phần mềm ứng dụng“. Ứng dụng trong tiếng anh là Application software, hay thường được biết với cách viết tắt thông dụng là App.

Chuyên mục Ứng dụng (hình minh họa)
Chuyên mục Ứng dụng (hình minh họa)

Có rất nhiều loại ứng dụng với mục đích sử dụng khác nhau như: Ứng dụng thanh toán, quản lý tài chính, mạng xã hội, edit video, hình ảnh,… Người dùng phải trải qua quá trình học tập, tìm tòi mới có thể thành thạo sử dụng các ứng dụng hỗ trợ này trong công việc và cuộc sống.

Chuyên mục Ứng dụng (hình minh họa)
Chuyên mục Ứng dụng (hình minh họa)

Chuyên mục Ứng dụng của Sài Gòn Phố chứa các bài viết đánh giá, hướng dẫn sử dụng,…  các ứng dụng thường gặp, có lượng người dùng lớn. Mong các bài viết này có thể giúp đỡ mọi người trong quá trình học tập và công việc hàng ngày.